Radio NRG 106.3

Nieuws 16 November


WETHOUDERS ROEPEN OP TOT MASSAAL PROTEST

Zes wethouders uit de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk en Voorburg roepen op tot massaal protest tegen mogelijke annexatieplannen van Den Haag. De zes zijn tegen provinciale plannen waarbij bouwruimte via grenscorrecties wordt toegevoegd aan Den Haag. Het hierbij om VINEX-lokaties Leidschenveen en Ypenburg. De wethouders zijn van mening dat schaalvergroting van Den Haag zowel de ruimtelijke als financi?le nood niet oplost.

CONFLICT OVER REORGANISATIE TU

De vakbonden eisen van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft de intrekking van de plaatsingslijst voor de staf Bureau Nieuwe Stijl. Ook eisen de bonden dat door de TU geen verdere stappen worden ondernomen in de reorganisatie. Deze week werd de lijst met namen gepubliceerd door het College van Bestuur zonder overleg met de vakbonden. Voor aanstaande maandag stond dat overleg in het kader van het reorganisatieplan op de agenda. Indien de TU niet tegemoet komt aan de eisen, zullen de vakbonden juridische stappen ondernemen.

SCHRAPPEN WONINGEN LAAKHAVENGEBIED KOST 20 MILJOEN

Het herroepen van de vergevorderde plannen voor woningbouw in het Laakhavengebied kost Den Haag zo'n 20 miljoen gulden. De gemeenteraad wil in het gebied kantoren bouwen, maar wethouder Van der Laar bereidde woningbouw voor, achter de rug van de raad om. In verband hiermee trad hij twee maanden geleden af. Woningbouwvereniging Patrimonium en projectontwikkelaar Devco deden reeds investeringen en onderzoeken, en stellen de gemeente aansprakelijk voor de kosten. Ook komt de rijkssubsidie van acht miljoen gulden te vervallen als er geen woningen worden gebouwd.

FRACTIE EISEN OPHELDERING AANLEG A4

De fracties van D'66 en de PvdA willen opheldering vragen aan minister Jorritsma van Verkeer over de geplande aanleg van rijksweg A4. Jorritsma, en haar collega De Boer van Milieu, hebben besloten de omstreden snelweg door Midden Delfland bovengronds aan te leggen. Aanleg in een verdiepte bak, de voorkeur van onder andere de omringende gemeenten, zou 400 miljoen gulden duurder uitvallen. D'66 is tegen de bovengrondse aanleg, en de Pvda wil eerst een discussie over de noodzaak en nut van het stuk en de aanleg er van.

DINSDAG BESLUIT OVER GIMMIE SHELTERCOMPLEX

Het Delftse college van B en W neemt dinsdag een besluit over de sloopplannen voor 112 studentenwoningen in het zogenaamde Gimmie Sheltercomplex. De helft van de in totaal 224 woningen zou moeten wijken voor de aanleg van parkeerplaatsen bij de nieuwe TU bibliotheek. De huurdersvereniging Abo en studentenvereniging VSSD hebben teleurgesteld gereageerd op de aanvraag van de stichting DuWo. Het alternatieve parkeerplan van de twee verenigingen bleek niet haalbaar. De Gimmie Shelter woningen werden in de jaren tachtig neergezet als tijdelijke huisvesting voor studenten.

VANNACHT EN MORGENNACHT BEPERKT TREINVERKEER

Op de stations tussen Den Haag en Rotterdam stoppen vannacht en morgennacht geen treinen wegens werkzaamheden. Tussen Delft en Rotterdam rijden bussen, en vanuit Den Haag worden vervangende treinen ingezet. Het rooster gaat om half een in. Vanaf morgenochtend half zes rijden de treinen weer normaal.

Delft, 16 November 1996